Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 21 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 21. Άνθρωποι: Σχέσεις οικογένειας

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Madre acquisita
Μητριά
Padre acquisito
Πατριός
Sorella acquisita
Ετεροθαλής αδελφή
Fratello acquisito
Ετεροθαλής αδελφός
Suocero
Πεθερός
Suocera
Πεθερά
Cognato
Κουνιάδος
Cognata
Κουνιάδα
Chi è lei?
Ποια είναι αυτή;
È tua madre?
Είναι αυτή η μητέρα σας;
Chi è tuo padre?
Ποιος είναι ο πατέρας σου;
Siete parenti?
Είστε συγγενείς;
Quanti anni hai?
Πόσο χρονών είσαι;
Quanti anni ha tua sorella?
Πόσο χρονών είναι η αδερφή σου;