Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 17 Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

Λεξιλόγιο

Μπροστά
Sempre dritto
Στο πίσω
Dietro
Εις το εμπρόσθιο
Davanti
Μέσα
Dentro
Έξω
Fuori
Εδώ
Qui
Εκεί
Κατά μήκος του τοιχώματος
Lungo il muro
Κοντά
Vicino
Γύρω από τη γωνία
Dietro l’angolo
Μακριά
Lontano
Στο γραφείο
Alla scrivania
Στη γραμμή
Nella linea
Κάτω πάτωμα
Al piano inferiore
Επάνω
Al piano superiore
Πιο κάτω στο διάδρομο
In fondo al corridoio