Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 16 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 16. Οδηγίες: Έλα εδώ

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Un momento
Μια στιγμή
Aspetta qui
Περιμένετε εδώ
Seguimi
Ακολουθήστε με
Ti aiuterà lei
Θα σας βοηθήσει
Entra
Περάστε μέσα
Siediti
Κάτσε κάτω
Vieni qui
Έλα εδώ
Mostrami
Δείξε μου