Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 15 Αριθμοί: 1000 από 10.000

Λεξιλόγιο

Χίλια
Mille
Δύο χιλιάδες
Duemila
Τρεις χιλιάδες
Tremila
Τέσσερις χιλιάδες
Quattromila
Πέντε χιλιάδες
Cinquemila
Έξι χιλιάδες
Seimila
Επτά χιλιάδες
Settemila
Οκτώ χιλιάδες
Ottomila
Εννιά χιλιάδες
Novemila
Δέκα χιλιάδες
Diecimila