Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 15 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Mille
Χίλια
Duemila
Δύο χιλιάδες
Tremila
Τρεις χιλιάδες
Quattromila
Τέσσερις χιλιάδες
Cinquemila
Πέντε χιλιάδες
Seimila
Έξι χιλιάδες
Settemila
Επτά χιλιάδες
Ottomila
Οκτώ χιλιάδες
Novemila
Εννιά χιλιάδες
Diecimila
Δέκα χιλιάδες