Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 14 Αριθμοί: 100 έως το 1000

Λεξιλόγιο

Εκατό
Cento
Διακόσια
Duecento
Τριακόσια
Trecento
Τετατροκόσια
Quattrocento
Πεντακόσια
Cinquecento
Εξακόσια
Seicento
Επτακόσια
Settecento
Οκτακόσια
Ottocento
Εννιακόσια
Novecento
Χίλια
Mille