Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 12 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 12. Αριθμοί: 21 έως 30

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Ventuno
Εικοσιένα
Ventidue
Εικοσιδύο
Ventitrè
Εικοσιτρία
Ventiquattro
Εικοσιτέσσερα
Venticinque
Εικοσιπέντε
Ventisei
Εικοσιέξι
Ventisette
Εικοσιεπτά
Ventotto
Εικοσιοκτώ
Ventinove
Εικοσιεννέα
Trenta
Τριάντα