Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 12 Αριθμοί: 21 έως 30

Λεξιλόγιο

Εικοσιένα
Ventuno
Εικοσιδύο
Ventidue
Εικοσιτρία
Ventitrè
Εικοσιτέσσερα
Ventiquattro
Εικοσιπέντε
Venticinque
Εικοσιέξι
Ventisei
Εικοσιεπτά
Ventisette
Εικοσιοκτώ
Ventotto
Εικοσιεννέα
Ventinove
Τριάντα
Trenta