Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 11 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Undici
Έντεκα
Dodici
Δώδεκα
Tredici
Δεκατρία
Quattordici
Δεκατέσσερα
Quindici
Δεκαπέντε
Sedici
Δεκαέξι
Diciassette
Δεκαεπτά
Diciotto
Δεκαοκτώ
Diciannove
Δεκαεννέα
Venti
Είκοσι