Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 11 Αριθμοί: 11 έως 20

Λεξιλόγιο

Έντεκα
Undici
Δώδεκα
Dodici
Δεκατρία
Tredici
Δεκατέσσερα
Quattordici
Δεκαπέντε
Quindici
Δεκαέξι
Sedici
Δεκαεπτά
Diciassette
Δεκαοκτώ
Diciotto
Δεκαεννέα
Diciannove
Είκοσι
Venti