Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 10 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 10. Αριθμοί: 0 έως 10

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Numeri
Αριθμοί
Uno
Ένα
Due
Δύο
Tre
Τρία
Quattro
Τέσσερα
Cinque
Πέντε
Sei
Έξι
Sette
Επτά
Otto
Οκτώ
Nove
Εννιά
Dieci
Δέκα