Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Ιταλικά :: μάθημα 10 Αριθμοί: 0 έως 10

Λεξιλόγιο

Αριθμοί
Numeri
Ένα
Uno
Δύο
Due
Τρία
Tre
Τέσσερα
Quattro
Πέντε
Cinque
Έξι
Sei
Επτά
Sette
Οκτώ
Otto
Εννιά
Nove
Δέκα
Dieci