Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 9 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 9. Έναρξη: Εκφράσεις

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

A proposito
Παρεμπιπτόντως
Almeno
Τουλάχιστον
Finalmente
Τελικά
Tuttavia
Ωστόσο
Pertanto
Ως εκ τούτου
Non preoccuparti
Μην ανησυχείτε
Dipende
Αυτό εξαρτάται
Mi dispiace
Λυπάμαι
Subito
Αυτή τη στιγμή
Non so
Δεν ξέρω
Così
Όπως αυτό