Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 6 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 6. Έναρξη: Σύντομες ερωτήσεις

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Quando?
Πότε;
Dove?
Πού;
Quale?
Ποια;
Chi?
Ποιος;
Di chi?
Ποιανού
Perché?
Γιατί;
Cosa?
Τι;
Come?
Πώς;
Quanto tempo?
Πόσο καιρό;
Quanto?
Πόσο;
Hai?
Μήπως έχετε;
A chi?
Σε ποιον;
Con cosa?
Με τι;