Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 4 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 4. Έναρξη: Παρακαλώ και σας ευχαριστώ

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Per favore
Παρακαλώ
Grazie
Σας ευχαριστώ
Prego
Παρακαλώ
Salute
Γείτσες (μετά από ένα φτέρνισμα)
Buon compleanno
Να τα εκατοστήσεις
Congratulazioni
Συγχαρητήρια
Buona fortuna
Καλή τύχη
Come ti chiami?
Πως σε λένε;
Mi chiamo Maria
Με λένε Μαρία
Scusa, non ho sentito il tuo nome
Συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομά σας
Piacere di conoscerti
Χαίρω πολύ
Di dove sei?
Από πού είσαι;
Sono di New York
Είμαι από τη Νέα Υόρκη