Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 3 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 3. Έναρξη: Μίλα πιο αργά

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Parla lentamente
Μιλάτε αργά
Non capisco
Δεν καταλαβαίνω
Capisci?
Καταλαβαίνετε;
Certo
Βεβαίως
Ripeti, per favore
Επαναλάβετε, παρακαλώ
Di nuovo
Πάλι
Parola per parola
Λέξη προς λέξη
Lentamente
Αργά
Come si dice?
Πώς μπορείτε να πείτε;
Cosa vuol dire?
Τι σημαίνει αυτό;
Cosa hai detto?
Τι είπες;
Hai domande?
Έχετε μια ερώτηση;