Ελληνικά Ιταλικά μάθημα 2 Μάθημα λεξιλόγιου

Ιταλικά :: μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο

loading

λεξιλόγιο :: Ιταλικά Ελληνικά

Parli inglese?
Μιλάτε αγγλικά;
Sì, un po’
Ναι, λίγο
Ναί
No
Όχι
Piacere di conoscerti
Χαίρω πολύ
Felice di vederti
Χαίρομαι που σε βλέπω
Signor
Κος
Signora
Κυρία
Signorina
Κα