Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 108 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Quebra automática de linha
Αναδίπλωση λέξεων
Ciberespaço (o)
Κυβερνοχώρος
Endereço de e-mail
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Catálogo de endereços
Το βιβλίο διευθύνσεων
Destinatário (o)
Παραλήπτης
Spam
Ανεπιθύματα e-mail
Responder a todos
Απάντηση σε όλους
Arquivos anexos (os)
Συνημμένα αρχεία
Anexar
Επισυνάψτε
Títulos de mensagem (os)
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Assunto (o)
Θέμα