Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 108 Υπολογιστής: Όροι Email

Λεξιλόγιο

Αναδίπλωση λέξεων
Quebra automática de linha
Κυβερνοχώρος
Ciberespaço (o)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Endereço de e-mail
Το βιβλίο διευθύνσεων
Catálogo de endereços
Παραλήπτης
Destinatário (o)
Ανεπιθύματα e-mail
Spam
Απάντηση σε όλους
Responder a todos
Συνημμένα αρχεία
Arquivos anexos (os)
Επισυνάψτε
Anexar
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
Títulos de mensagem (os)
Θέμα
Assunto (o)