Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 106 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Negrito
Έντονο (κείμενο)
Modelo (o)
Περίγραμμα
Preferências (as)
Προτιμήσεις
Marcar a caixa de seleção
Επιλέξτε το πλαίσιο
Transferência de arquivo (a)
Η μεταφορά αρχείων
Fazer logon
Συνδεθείτε
Palavra-chave (a)
Λέξη-κλειδί για
Nome de usuário (o)
Όνομα χρήστη
Senha (a)
Κωδικός
Assinatura digital
Ψηφιακή υπογραφή
Domínio público (o)
Δημόσιος τομέας
Largura de banda (a)
Εύρος ζώνης
Faixa (a)
Πανό
Ícone (o)
Εικονίδιο
Perguntas frequentes (as)
Συχνές ερωτήσεις