Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 106 Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

Λεξιλόγιο

Έντονο (κείμενο)
Negrito
Περίγραμμα
Modelo (o)
Προτιμήσεις
Preferências (as)
Επιλέξτε το πλαίσιο
Marcar a caixa de seleção
Η μεταφορά αρχείων
Transferência de arquivo (a)
Συνδεθείτε
Fazer logon
Λέξη-κλειδί για
Palavra-chave (a)
Όνομα χρήστη
Nome de usuário (o)
Κωδικός
Senha (a)
Ψηφιακή υπογραφή
Assinatura digital
Δημόσιος τομέας
Domínio público (o)
Εύρος ζώνης
Largura de banda (a)
Πανό
Faixa (a)
Εικονίδιο
Ícone (o)
Συχνές ερωτήσεις
Perguntas frequentes (as)