Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Voltar
Πίσω
Avançar
Προς τα εμπρός
Salvar
Αποθήκευση
Surfar
Σερφάρετε
Fazer download
Λήψη
Executar
Εκτελέστε
Clicar
Κλικ
Arrastar
Σύρετε
Soltar
Πτώση
Atualizado
Ενημέρωση
Atualizar
Ενημέρωση
Menu suspenso
Πτυσσόμενο μενού
Parar
Σταματήστε