Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 105 Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

Λεξιλόγιο

Πίσω
Voltar
Προς τα εμπρός
Avançar
Αποθήκευση
Salvar
Σερφάρετε
Surfar
Λήψη
Fazer download
Εκτελέστε
Executar
Κλικ
Clicar
Σύρετε
Arrastar
Πτώση
Soltar
Ενημέρωση
Atualizado
Ενημέρωση
Atualizar
Πτυσσόμενο μενού
Menu suspenso
Σταματήστε
Parar