Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 104 Απασχόληση: Surfing στο διαδίκτυο

Λεξιλόγιο

Αρχική Σελίδα
Página inicial (a)
Ανέβασε
Fazer upload
Επιλέξτε
Escolher
Ντοσιέ
Pasta (a)
Γραμμή εργαλείων
Barra de ferramentas (a)
Πάω πίσω
Voltar
Στο (@)
Arroba (a)
Πλάγια γραμμή (/)
Barra (a)
Άνω και κάτω τελεία (:)
Dois-pontos (os)