Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 104 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 104. Απασχόληση: Surfing στο διαδίκτυο

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Página inicial (a)
Αρχική Σελίδα
Fazer upload
Ανέβασε
Escolher
Επιλέξτε
Pasta (a)
Ντοσιέ
Barra de ferramentas (a)
Γραμμή εργαλείων
Voltar
Πάω πίσω
Arroba (a)
Στο (@)
Barra (a)
Πλάγια γραμμή (/)
Dois-pontos (os)
Άνω και κάτω τελεία (:)

Περισσότερα Πορτογαλικά

μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων μάθημα 107. Υπολογιστής: Μέρη μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email μάθημα 109. Υπολογιστής: Ορολογία