Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 103 Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

Λεξιλόγιο

Διαδίκτυο
Internet (a)
Σύνδεσμος
Link (o)
Υπερ-σύνδεσμος
Hyperlink (o)
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Provedor de serviços de internet (o)
Δίκτυο
Rede (a)
Ιστότοπος
Site (o)
Ιστοσελίδα
Página da internet (a)
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Endereço da internet (o)
Ασφαλή ιστοσελίδα
Site seguro (o)
Πρόγραμμα περιήγησης
Navegador (o)
Μηχανή αναζήτησης
Mecanismo de busca (o)
Ασφαλής διακομιστής
Servidor seguro (o)