Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 102 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 102. Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Você tem permissão para trabalhar?
Έχετε μια άδεια εργασίας;
Eu tenho permissão para trabalhar
Έχω άδεια εργασίας
Eu não tenho permissão para trabalhar
Δεν έχω άδεια εργασίας
Quando você pode começar?
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Eu vou pagar você por semana
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Por mês
Ανά μήνα
Esteja aqui às oito da manhã
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
O trabalho termina às quatro e meia
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Você tem folga nos sábados e domingos
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Você vai usar uniforme
Θα φοράτε στολή
Faça deste jeito
Έτσι το κάνετε