Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 101 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 101. Απασχόληση: Αίτηση για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Estou procurando um emprego
Ψάχνω για δουλειά
Eu posso ver seu currículo?
Μπορώ να δω το βιογραφικό σας;
Este é o meu currículo
Ορίστε το βιογραφικό μου
Há referências que eu posso contatar?
Μπορώ να επικοινωνήσω με άτομα για συστάσεις;
Esta é uma lista das minhas referências
Ορίστε οι συστάσεις μου
Quanta experiência você tem?
Πόση εμπειρία έχετε;
Há quanto tempo você trabalha nesta área?
Πόσο καιρό έχετε εργαστεί σε αυτόν τον τομέα;
Três anos
3 χρόνια
Eu tenho o segundo grau completo
Είμαι απόφοιτος λυκείου
Eu tenho ensino superior completo
Είμαι απόφοιτος κολεγίου
Estou procurando um emprego de meio período
Ψάχνω για εργασία μερικής απασχόλησης
Eu gostaria de trabalhar em tempo integral
Θα ήθελα να εργαστώ σε εργασία πλήρους απασχόλησης
Você oferece seguro saúde?
Παρέχετε ασφάλιση υγείας;
Sim, após seis meses de trabalho
Ναι, μετά από έξι μήνες εργασίας εδώ