Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 99 Γραφείο: Γραφείο

Λεξιλόγιο

Ψάχνω για ένα συρραπτικό
Estou procurando um grampeador
Πινέζα
Tachinha (a)
Μολύβι
Lápis (o)
Βιβλίο
Livro (o)
Χαρτί
Papel (o)
Σημειωματάριο
Caderno (o)
Διαφάνειες
Slides (os)
Ημερολόγιο
Calendário (o)
Ταινία
Fita (a)
Πρέπει να βρω ένα χάρτη
Eu preciso encontrar um mapa