Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 97 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 97. Γραφείο: Εξοπλισμός

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Fax (o)
Συσκευή φαξ
Fotocopiadora (a)
Φωτοτυπικό μηχάνημα
Telefone (o)
Τηλέφωνο
Projetor (o)
Προβολέας
Computador (o)
Υπολογιστής
Tela (a)
Οθόνη
A impressora está funcionando?
Λειτουργεί ο εκτυπωτής;
Disco (o)
Δίσκος
Calculadora (a)
Αριθμομηχανή