Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 92 Διακοπές: Στην χώρα

Λεξιλόγιο

Εντός χώρας
No campo
Πεδίο
Campo (o)
Σιταποθήκη
Celeiro (o)
Αγρόκτημα
Fazenda (a)
Αγρότης
Fazendeiro (o)
Τρακτέρ
Trator (o)
Ο ουρανός είναι όμορφος
O céu está lindo
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
Está cheio de estrelas
Έχει πανσέληνο
A lua está cheia
Αγαπώ τον ήλιο
Eu adoro o sol