Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 92 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 92. Διακοπές: Στην χώρα

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

No campo
Εντός χώρας
Campo (o)
Πεδίο
Celeiro (o)
Σιταποθήκη
Fazenda (a)
Αγρόκτημα
Fazendeiro (o)
Αγρότης
Trator (o)
Τρακτέρ
O céu está lindo
Ο ουρανός είναι όμορφος
Está cheio de estrelas
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
A lua está cheia
Έχει πανσέληνο
Eu adoro o sol
Αγαπώ τον ήλιο