Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 87 Διακοπές: Χρειάζομαι

Λεξιλόγιο

Πάω βόλτα
Eu vou dar uma volta
Δεν χρειάζεται να δω τηλεόραση
Eu não preciso assistir televisão
Δεν χρειάζεται να δω την ταινία
Eu não preciso assistir o filme
Πρέπει να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή
Eu preciso usar o computador
Πρέπει να διασχίσω το δρόμο
Eu preciso atravessar a rua
Πρέπει να ξοδέψω χρήματα
Eu preciso gastar dinheiro
Πρέπει να το στείλω με e-mail
Eu preciso enviar isto pelo correio
Πρέπει να περιμένω στην ουρά
Eu preciso ficar na fila
Δεν χρειάζεται να καταθέσω χρήματα στην τράπεζα
Eu não preciso depositar dinheiro no banco

Περισσότερα μαθματα Πορτογαλικών