Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 34 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 34. Opposites: Περισσότερα / λιγότερο

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Mais
Περισσότερο
Menos
Μείον
Correto
Διορθώστε
Incorreto
Ανακριβής
Feliz
Ευτυχισμένος
Triste
Λυπημένος
Limpo
Καθαρίζω
Sujo
Βρώμικος
Vivo
Ζωντανός
Morto
Νεκρός
Tarde
Αργά
Cedo
Νωρίς