Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 31 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 31. Opposites: Εύκολη / δύσκολη

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Fácil
Εύκολος
Difícil
Δύσκολος
Mesmo
Ίδιο
Diferente
Διαφορετικός
Puxar
Τραβήξτε
Empurrar
Σπρώξτε
Poucos
Λίγοι
Muitos
Πολλά
Longo
Μακρύς
Curto
Μικρός
Nada
Τίποτα
Algo
Κάτι