Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 17 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 17. Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Logo em frente
Μπροστά
No fundo
Στο πίσω
Na frente
Εις το εμπρόσθιο
Dentro
Μέσα
Fora
Έξω
Aqui
Εδώ
Εκεί
Perto
Κοντά
Longe
Μακριά
Ao longo do muro
Κατά μήκος του τοιχώματος
Virando a esquina
Γύρω από τη γωνία
Na mesa
Στο γραφείο
Na linha
Στη γραμμή
Andar de baixo
Κάτω πάτωμα
Andar de cima
Επάνω
Seguindo pelo corredor
Πιο κάτω στο διάδρομο