Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 17 Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα

Λεξιλόγιο

Μπροστά
Logo em frente
Στο πίσω
No fundo
Εις το εμπρόσθιο
Na frente
Μέσα
Dentro
Έξω
Fora
Εδώ
Aqui
Εκεί
Κατά μήκος του τοιχώματος
Ao longo do muro
Κοντά
Perto
Γύρω από τη γωνία
Virando a esquina
Μακριά
Longe
Στο γραφείο
Na mesa
Στη γραμμή
Na linha
Κάτω πάτωμα
Andar de baixo
Επάνω
Andar de cima
Πιο κάτω στο διάδρομο
Seguindo pelo corredor