Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 16 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 16. Οδηγίες: Έλα εδώ

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Só um momento
Μια στιγμή
Espere aqui
Περιμένετε εδώ
Venha comigo
Ακολουθήστε με
Ela vai ajudar você
Θα σας βοηθήσει
Pode entrar
Περάστε μέσα
Sente-se
Κάτσε κάτω
Venha aqui
Έλα εδώ
Me mostre
Δείξε μου