Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 15 Αριθμοί: 1000 από 10.000

Λεξιλόγιο

Χίλια
Mil
Δύο χιλιάδες
Dois mil
Τρεις χιλιάδες
Três mil
Τέσσερις χιλιάδες
Quatro mil
Πέντε χιλιάδες
Cinco mil
Έξι χιλιάδες
Seis mil
Επτά χιλιάδες
Sete mil
Οκτώ χιλιάδες
Oito mil
Εννιά χιλιάδες
Nove mil
Δέκα χιλιάδες
Dez mil