Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 15 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Mil
Χίλια
Dois mil
Δύο χιλιάδες
Três mil
Τρεις χιλιάδες
Quatro mil
Τέσσερις χιλιάδες
Cinco mil
Πέντε χιλιάδες
Seis mil
Έξι χιλιάδες
Sete mil
Επτά χιλιάδες
Oito mil
Οκτώ χιλιάδες
Nove mil
Εννιά χιλιάδες
Dez mil
Δέκα χιλιάδες