Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 12 Αριθμοί: 21 έως 30

Λεξιλόγιο

Εικοσιένα
Vinte e um
Εικοσιδύο
Vinte e dois
Εικοσιτρία
Vinte e três
Εικοσιτέσσερα
Vinte e quatro
Εικοσιπέντε
Vinte e cinco
Εικοσιέξι
Vinte e seis
Εικοσιεπτά
Vinte e sete
Εικοσιοκτώ
Vinte e oito
Εικοσιεννέα
Vinte e nove
Τριάντα
Trinta