Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 11 Αριθμοί: 11 έως 20

Λεξιλόγιο

Έντεκα
Onze
Δώδεκα
Doze
Δεκατρία
Treze
Δεκατέσσερα
Catorze
Δεκαπέντε
Quinze
Δεκαέξι
Dezesseis
Δεκαεπτά
Dezessete
Δεκαοκτώ
Dezoito
Δεκαεννέα
Dezenove
Είκοσι
Vinte