Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 11 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Onze
Έντεκα
Doze
Δώδεκα
Treze
Δεκατρία
Catorze
Δεκατέσσερα
Quinze
Δεκαπέντε
Dezesseis
Δεκαέξι
Dezessete
Δεκαεπτά
Dezoito
Δεκαοκτώ
Dezenove
Δεκαεννέα
Vinte
Είκοσι