Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Πορτογαλικά :: μάθημα 10 Αριθμοί: 0 έως 10

Λεξιλόγιο

Αριθμοί
Números
Ένα
Um
Δύο
Dois
Τρία
Três
Τέσσερα
Quatro
Πέντε
Cinco
Έξι
Seis
Επτά
Sete
Οκτώ
Oito
Εννιά
Nove
Δέκα
Dez