Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 10 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 10. Αριθμοί: 0 έως 10

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Números
Αριθμοί
Um
Ένα
Dois
Δύο
Três
Τρία
Quatro
Τέσσερα
Cinco
Πέντε
Seis
Έξι
Sete
Επτά
Oito
Οκτώ
Nove
Εννιά
Dez
Δέκα