Ελληνικά Πορτογαλικά μάθημα 3 Μάθημα λεξιλόγιου

Πορτογαλικά :: μάθημα 3. Έναρξη: Μίλα πιο αργά

loading

λεξιλόγιο :: Πορτογαλικά Ελληνικά

Fale devagar
Μιλάτε αργά
Eu não entendi
Δεν καταλαβαίνω
Você está entendendo?
Καταλαβαίνετε;
Claro
Βεβαίως
Repita, por favor
Επαναλάβετε, παρακαλώ
De novo
Πάλι
Palavra por palavra
Λέξη προς λέξη
Devagar
Αργά
Como se diz?
Πώς μπορείτε να πείτε;
O que quer dizer?
Τι σημαίνει αυτό;
O que você disse?
Τι είπες;
Você tem alguma pergunta?
Έχετε μια ερώτηση;