Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 108 Υπολογιστής: Όροι Email

Λεξιλόγιο

Αναδίπλωση λέξεων
Retour à la ligne automatique (le)
Κυβερνοχώρος
Cyberespace (le)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Adresse email (la)
Το βιβλίο διευθύνσεων
Carnet d’adresses (le)
Παραλήπτης
Destinataire (le)
Ανεπιθύματα e-mail
Spam (le)
Απάντηση σε όλους
Répondre à tous
Συνημμένα αρχεία
Fichiers joints (les)
Επισυνάψτε
Joindre
Επικεφαλίδες μηνυμάτων
En-têtes (les)
Θέμα
Objet (le)