Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 106 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Gras
Έντονο (κείμενο)
Modèle (le)
Περίγραμμα
Préférences (les)
Προτιμήσεις
Cocher la case
Επιλέξτε το πλαίσιο
Transfert de fichier (le)
Η μεταφορά αρχείων
Établir la connexion
Συνδεθείτε
Mot-clé (le)
Λέξη-κλειδί για
Nom d'utilisateur (le)
Όνομα χρήστη
Mot de passe (le)
Κωδικός
Signature numérique (la)
Ψηφιακή υπογραφή
Domaine public (le)
Δημόσιος τομέας
Bande passante (la)
Εύρος ζώνης
Page d’ouverture (la)
Πανό
Icône (la)
Εικονίδιο
Foire aux questions
Συχνές ερωτήσεις