Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 106 Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων

Λεξιλόγιο

Έντονο (κείμενο)
Gras
Περίγραμμα
Modèle (le)
Προτιμήσεις
Préférences (les)
Επιλέξτε το πλαίσιο
Cocher la case
Η μεταφορά αρχείων
Transfert de fichier (le)
Συνδεθείτε
Établir la connexion
Λέξη-κλειδί για
Mot-clé (le)
Όνομα χρήστη
Nom d'utilisateur (le)
Κωδικός
Mot de passe (le)
Ψηφιακή υπογραφή
Signature numérique (la)
Δημόσιος τομέας
Domaine public (le)
Εύρος ζώνης
Bande passante (la)
Πανό
Page d’ouverture (la)
Εικονίδιο
Icône (la)
Συχνές ερωτήσεις
Foire aux questions