Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 105 Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

Λεξιλόγιο

Πίσω
Précédent
Προς τα εμπρός
Suivant
Αποθήκευση
Enregistrer
Σερφάρετε
Naviguer
Λήψη
Télécharger
Εκτελέστε
Exécuter
Κλικ
Cliquer
Σύρετε
Glisser
Πτώση
Déposer
Ενημέρωση
Mis à jour
Ενημέρωση
Mettre à jour
Πτυσσόμενο μενού
Menu déroulant (le)
Σταματήστε
Arrêt (le)