Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Précédent
Πίσω
Suivant
Προς τα εμπρός
Enregistrer
Αποθήκευση
Naviguer
Σερφάρετε
Télécharger
Λήψη
Exécuter
Εκτελέστε
Cliquer
Κλικ
Glisser
Σύρετε
Déposer
Πτώση
Mis à jour
Ενημέρωση
Mettre à jour
Ενημέρωση
Menu déroulant (le)
Πτυσσόμενο μενού
Arrêt (le)
Σταματήστε