Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 105 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 105. Απασχόληση: Όροι πλοήγησης

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Précédent
Πίσω
Suivant
Προς τα εμπρός
Enregistrer
Αποθήκευση
Naviguer
Σερφάρετε
Télécharger
Λήψη
Exécuter
Εκτελέστε
Cliquer
Κλικ
Glisser
Σύρετε
Déposer
Πτώση
Mis à jour
Ενημέρωση
Mettre à jour
Ενημέρωση
Menu déroulant (le)
Πτυσσόμενο μενού
Arrêt (le)
Σταματήστε

Περισσότερα Γαλλικά

μάθημα 106. Απασχόληση: Η καταχώρηση δεδομένων μάθημα 107. Υπολογιστής: Μέρη μάθημα 108. Υπολογιστής: Όροι Email μάθημα 109. Υπολογιστής: Ορολογία μάθημα 1. Έναρξη: Γειά σας μάθημα 2. Έναρξη: Μιλάω λίγο μάθημα 3. Έναρξη: Μίλα πιο αργά μάθημα 4. Έναρξη: Παρακαλώ και σας ευχαριστώ μάθημα 5. Έναρξη: Αντωνυμίες μάθημα 6. Έναρξη: Σύντομες ερωτήσεις μάθημα 7. Έναρξη: Είμαι μάθημα 8. Έναρξη: Για παράδειγμα, μάθημα 9. Έναρξη: Εκφράσεις μάθημα 10. Αριθμοί: 0 έως 10 μάθημα 11. Αριθμοί: 11 έως 20 μάθημα 12. Αριθμοί: 21 έως 30 μάθημα 13. Αριθμοί: 10 έως 100 μάθημα 14. Αριθμοί: 100 έως το 1000 μάθημα 15. Αριθμοί: 1000 από 10.000 μάθημα 16. Οδηγίες: Έλα εδώ μάθημα 17. Οδηγίες: Κάτω από την αίθουσα μάθημα 18. Οδηγίες: Πού; μάθημα 19. Χρώματα μάθημα 20. Άνθρωποι: Τα μέλη της οικογένειας