Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 104 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 104. Απασχόληση: Surfing στο διαδίκτυο

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Page d’accueil (la)
Αρχική Σελίδα
Télécharger
Ανέβασε
Choisir
Επιλέξτε
Dossier (le)
Ντοσιέ
Barre d’outils (la)
Γραμμή εργαλείων
Retour
Πάω πίσω
À
Στο (@)
Barre oblique (la)
Πλάγια γραμμή (/)
Deux-points (les)
Άνω και κάτω τελεία (:)