Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 103 Απασχόληση: Χρήση του Διαδικτύου

Λεξιλόγιο

Διαδίκτυο
Internet (le)
Σύνδεσμος
Lien (le)
Υπερ-σύνδεσμος
Hyperlien (le)
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Prestataire de service Internet (le)
Δίκτυο
Réseau (le)
Ιστότοπος
Site Web (le)
Ιστοσελίδα
Page Web (la)
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Adresse de page Web (la)
Ασφαλή ιστοσελίδα
Site Web sécurisé (le)
Πρόγραμμα περιήγησης
Navigateur (le)
Μηχανή αναζήτησης
Moteur de recherche (le)
Ασφαλής διακομιστής
Serveur sécurisé (le)