Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 102 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 102. Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Avez-vous un permis de travail?
Έχετε μια άδεια εργασίας;
J’ai un permis de travail
Έχω άδεια εργασίας
Je n’ai pas de permis de travail
Δεν έχω άδεια εργασίας
Quand pouvez-vous commencer?
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Je vous paierai à la semaine
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Par mois
Ανά μήνα
Soyez là à huit heures du matin
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
La journée se termine à seize heures trente
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
Vous aurez congé le samedi et le dimanche
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Vous devrez porter un uniforme
Θα φοράτε στολή
Faites comme ceci
Έτσι το κάνετε