Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 102 Απασχόληση: Ψάχνω για εργασία

Λεξιλόγιο

Έχετε μια άδεια εργασίας;
Avez-vous un permis de travail?
Έχω άδεια εργασίας
J’ai un permis de travail
Δεν έχω άδεια εργασίας
Je n’ai pas de permis de travail
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
Quand pouvez-vous commencer?
Θα σας πληρώνω εβδομαδιαία
Je vous paierai à la semaine
Ανά μήνα
Par mois
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Soyez là à huit heures du matin
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
La journée se termine à seize heures trente
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Vous aurez congé le samedi et le dimanche
Θα φοράτε στολή
Vous devrez porter un uniforme
Έτσι το κάνετε
Faites comme ceci