Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 101 Απασχόληση: Αίτηση για εργασία

Λεξιλόγιο

Ψάχνω για δουλειά
Je cherche un emploi
Μπορώ να δω το βιογραφικό σας;
Puis-je voir votre C.V.?
Ορίστε το βιογραφικό μου
Voici mon C.V.
Μπορώ να επικοινωνήσω με άτομα για συστάσεις;
Avez-vous des références que je puisse contacter?
Ορίστε οι συστάσεις μου
Voici la liste de mes références
Πόση εμπειρία έχετε;
Combien d’expérience avez-vous?
Πόσο καιρό έχετε εργαστεί σε αυτόν τον τομέα;
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
3 χρόνια
Trois ans
Είμαι απόφοιτος λυκείου
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
Είμαι απόφοιτος κολεγίου
J’ai un diplôme universitaire
Ψάχνω για εργασία μερικής απασχόλησης
Je cherche un mi-temps
Θα ήθελα να εργαστώ σε εργασία πλήρους απασχόλησης
J’aimerais travailler à temps plein
Παρέχετε ασφάλιση υγείας;
Offrez-vous une assurance médicale?
Ναι, μετά από έξι μήνες εργασίας εδώ
Oui, après six mois d'emploi