Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 101 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 101. Απασχόληση: Αίτηση για εργασία

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Je cherche un emploi
Ψάχνω για δουλειά
Puis-je voir votre C.V.?
Μπορώ να δω το βιογραφικό σας;
Voici mon C.V.
Ορίστε το βιογραφικό μου
Avez-vous des références que je puisse contacter?
Μπορώ να επικοινωνήσω με άτομα για συστάσεις;
Voici la liste de mes références
Ορίστε οι συστάσεις μου
Combien d’expérience avez-vous?
Πόση εμπειρία έχετε;
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
Πόσο καιρό έχετε εργαστεί σε αυτόν τον τομέα;
Trois ans
3 χρόνια
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
Είμαι απόφοιτος λυκείου
J’ai un diplôme universitaire
Είμαι απόφοιτος κολεγίου
Je cherche un mi-temps
Ψάχνω για εργασία μερικής απασχόλησης
J’aimerais travailler à temps plein
Θα ήθελα να εργαστώ σε εργασία πλήρους απασχόλησης
Offrez-vous une assurance médicale?
Παρέχετε ασφάλιση υγείας;
Oui, après six mois d'emploi
Ναι, μετά από έξι μήνες εργασίας εδώ