Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 97 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 97. Γραφείο: Εξοπλισμός

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Télécopieur (le)
Συσκευή φαξ
Photocopieuse (la)
Φωτοτυπικό μηχάνημα
Téléphone (le)
Τηλέφωνο
Projecteur (le)
Προβολέας
Ordinateur (le)
Υπολογιστής
Écran (le)
Οθόνη
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
Λειτουργεί ο εκτυπωτής;
Disque (le)
Δίσκος
Machine à calculer (la)
Αριθμομηχανή