Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 95 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 95. Γιατρός: Μιλώντας με το γιατρό

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Avez-vous des béquilles?
Έχετε πατερίτσες;
Entorse (la)
Εξάρθρωση
Vous avez une fracture
Σπάσατε κόκαλο
J'ai besoin d'un antidouleur
Χρειάζομαι φάρμακο για τον πόνο
Je ne fais pas d’hypertension
Δεν έχω υψηλή αρτηριακή πίεση
Je suis enceinte
Είμαι έγκυος
J’ai des plaques rouges
Έχω εξάνθημα
La blessure est infectée
Το τραύμα είναι μολυσμένο
Regardez ce bleu
Κοίτα αυτή τη μελανιά
Grippe (la)
Γρίπη
J’ai un rhume
Έχω κρυολόγημα
J’ai des frissons
Έχω ρίγη
Où avez-vous mal?
Που πονάει;
Partout
Παντού
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
Πόσο καιρό αισθάνεστε έτσι;
Je me sens comme ça depuis trois jours
Αισθάνομαι έτσι για 3 μέρες
Prenez-vous des médicaments?
Παίρνετε κάποιο φάρμακο;
Oui, pour le cœur
Ναι, για την καρδιά μου