Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 92 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 92. Διακοπές: Στην χώρα

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

À la campagne
Εντός χώρας
Champ (le)
Πεδίο
Étable (la)
Σιταποθήκη
Ferme (la)
Αγρόκτημα
Fermier (le)
Αγρότης
Tracteur (le)
Τρακτέρ
Le ciel est beau
Ο ουρανός είναι όμορφος
Il y a tant d’étoiles
Υπάρχουν τόσα πολλά αστέρια
C’est la pleine lune
Έχει πανσέληνο
J’aime le soleil
Αγαπώ τον ήλιο