Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 69 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 69. Τρόφιμα: Παντοπωλείο

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Épicerie (la)
Παντοπωλείο
L’épicerie est ouverte
Το παντοπωλείο είναι ανοικτό
Caddie (le)
Καλάθι αγορών
Panier (le)
Καλάθι
Avez-vous du riz?
Έχετε ρύζι;
Acheter
Αγορά
Payer
Πληρωμή
À quel rayon?
Σε ποιο διάδρομο;
Boucherie (la)
Κρεοπωλείο
Boulangerie-pâtisserie (la)
Φούρνος
Où puis-je trouver l’eau?
Πού είναι το νερό;
Cuisiner
Μαγειρεύω
Dîner en famille
Έχετε δείπνο με την οικογένεια
J’ai faim
Είμαι πεινασμένος
Mettre la table
Φτιάχνω το τραπέζι