Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 69 Τρόφιμα: Παντοπωλείο

Λεξιλόγιο

Παντοπωλείο
Épicerie (la)
Το παντοπωλείο είναι ανοικτό
L’épicerie est ouverte
Καλάθι αγορών
Caddie (le)
Καλάθι
Panier (le)
Έχετε ρύζι;
Avez-vous du riz?
Αγορά
Acheter
Πληρωμή
Payer
Σε ποιο διάδρομο;
À quel rayon?
Κρεοπωλείο
Boucherie (la)
Φούρνος
Boulangerie-pâtisserie (la)
Μαγειρεύω
Cuisiner
Πού είναι το νερό;
Où puis-je trouver l’eau?
Έχετε δείπνο με την οικογένεια
Dîner en famille
Είμαι πεινασμένος
J’ai faim
Φτιάχνω το τραπέζι
Mettre la table

Περισσότερα μαθήματα Γαλλικών