Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 68 Εστιατόριο: Πληρωμή

Λεξιλόγιο

Φάε
Manger
Πιες
Boire
Μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο;
Je voudrais parler au directeur du restaurant
Τι είναι αυτό;
Qu’est-ce que c’est?
Λογαριασμός
Addition (la)
Φιλοδώρημα
Service (le)
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα;
Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit?
Πόσο σας χρωστάω;
Combien vous dois-je?
Το λογαριασμό, παρακαλώ
L’addition, s’il vous plaît
Έχετε άλλη πιστωτική κάρτα;
Avez-vous une autre carte de crédit?
Χρειάζομαι απόδειξη
Je dois avoir un reçu
Πού είναι η τουαλέτα;
Où sont les toilettes?
Έξοδος
Sortie (la)
Είσοδος
Entrée (la)
Σας ευχαριστώ για την καλή εξυπηρέτηση
Merci du bon service

Περισσότερα μαθήματα Γαλλικών