Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 68 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 68. Εστιατόριο: Πληρωμή

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Manger
Φάε
Boire
Πιες
Je voudrais parler au directeur du restaurant
Μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο;
Qu’est-ce que c’est?
Τι είναι αυτό;
Addition (la)
Λογαριασμός
Service (le)
Φιλοδώρημα
Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit?
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα;
L’addition, s’il vous plaît
Το λογαριασμό, παρακαλώ
Avez-vous une autre carte de crédit?
Έχετε άλλη πιστωτική κάρτα;
Je dois avoir un reçu
Χρειάζομαι απόδειξη
Où sont les toilettes?
Πού είναι η τουαλέτα;
Sortie (la)
Έξοδος
Entrée (la)
Είσοδος
Merci du bon service
Σας ευχαριστώ για την καλή εξυπηρέτηση