Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 53 Γύρω από την πόλη: Στο δρόμο

Λεξιλόγιο

Οδός
Rue (la)
Διατομή
Carrefour (le)
Τροχαίο σήμα
Panneau de signalisation (le)
Γωνία
Coin (le)
Κολώνα φωτισμού
Réverbère (le)
Φανάρι
Feu de signalisation (le)
Πεζός
Piéton (le)
Λεωφόρος
Avenue (la)
Διάβαση πεζών
Passage pour piétons (le)
Πεζοδρόμιο
Trottoir (le)
Τουαλέτες
Toilettes (les)
Τουαλέτα
Toilettes (les)