Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 53 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 53. Γύρω από την πόλη: Στο δρόμο

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Rue (la)
Οδός
Carrefour (le)
Διατομή
Panneau de signalisation (le)
Τροχαίο σήμα
Coin (le)
Γωνία
Réverbère (le)
Κολώνα φωτισμού
Feu de signalisation (le)
Φανάρι
Piéton (le)
Πεζός
Avenue (la)
Λεωφόρος
Passage pour piétons (le)
Διάβαση πεζών
Trottoir (le)
Πεζοδρόμιο
Toilettes (les)
Τουαλέτες
Toilettes (les)
Τουαλέτα