Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 52 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 52. Γύρω από την πόλη: Πού είναι;

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Où est l’arrêt d’autobus?
Πού είναι η στάση του λεωφορείου;
Quel est le prochain arrêt?
Ποια είναι η επόμενη στάση;
Est-ce mon arrêt?
Είναι αυτή η στάση μου;
Excusez-moi, je descends ici
Με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να κατεβώ εδώ
Où est le musée?
Πού είναι το μουσείο;
Téléphone public (le)
Δημόσιο τηλέφωνο
Y a-t-il un annuaire?
Υπάρχει τηλεφωνικός κατάλογος;
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
Πουλάτε περιοδικά στα αγγλικά;
À quelle heure commence le film?
Τι ώρα αρχίζει η ταινία;
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
Θα ήθελα τέσσερα εισιτήρια παρακαλώ
Est-ce que le film est en anglais?
Είναι στα Αγγλικά η ταινία;
Pop-corn (le)
Ποπ κορν
Où puis-je trouver une pharmacie?
Πού μπορώ να βρω ένα φαρμακείο;
Centre-ville (le)
Κέντρο