Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 50 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 50. Ξενοδοχείο: Εκφράσεις έκτακτης ανάγκης

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Regardez
Κοιτάξτε
Écoutez
Ακούω
Attention
Προσέχω
Au feu
Φωτιά
Sortez
Φύγε από εδώ
Au secours
Βοήθεια
Aidez-moi
Βοηθήστε με
Dépêchez-vous
Βιασύνη
Arrêtez
Σταματήστε
Police
Αστυνομία
Il y a urgence
Πρόκειται για μια έκτακτη ανάγκη