Ελληνικά Γαλλικά μάθημα 43 Μάθημα λεξιλόγιου

Γαλλικά :: μάθημα 43. Ταξίδια: Πού είναι οι αποσκευές μου;

loading

λεξιλόγιο :: Γαλλικά Ελληνικά

Zone de récupération des bagages (la)
Περιοχή ανάκτησης αποσκευών
Tapis roulant (le)
Μεταφορική ταινία
Chariot à bagages (le)
Καλάθι αποσκευών
Étiquette de récupération de bagages (la)
Απόδειξη αποσκευών
Bagages perdus
Χαμένες αποσκευές
Objets trouvés
Απωλεσθέντα
Porteur (le)
Πορτιέρης
Ascenseur (le)
Ασανσέρ
Tapis roulant (le)
Κυλιόμενος διάδρομο
Entrée (la)
Είσοδος
Sortie (la)
Έξοδος
Change (le)
Συνάλλαγμα
Arrêt d’autobus (le)
Στάση λεωφορείου
Location de voitures (la)
Ενοικίαση αυτοκινήτων