Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε

Γαλλικά :: μάθημα 43 Ταξίδια: Πού είναι οι αποσκευές μου;

Λεξιλόγιο

Περιοχή ανάκτησης αποσκευών
Zone de récupération des bagages (la)
Μεταφορική ταινία
Tapis roulant (le)
Καλάθι αποσκευών
Chariot à bagages (le)
Απόδειξη αποσκευών
Étiquette de récupération de bagages (la)
Χαμένες αποσκευές
Bagages perdus
Απωλεσθέντα
Objets trouvés
Πορτιέρης
Porteur (le)
Ασανσέρ
Ascenseur (le)
Κυλιόμενος διάδρομο
Tapis roulant (le)
Είσοδος
Entrée (la)
Έξοδος
Sortie (la)
Συνάλλαγμα
Change (le)
Στάση λεωφορείου
Arrêt d’autobus (le)
Ενοικίαση αυτοκινήτων
Location de voitures (la)

Περισσότερα μαθήματα Γαλλικών